041-34787000 --- تبریز - بالاتر از میدان منظریه - به طرف اتوبان کسایی

تنوع بالابیشترین تنوع غذاها را می توانید در منوی رستوران ارشد داداش مشاهده کنید.
سفارش غذابا استفاده از شماره های تماس می توانید غذای مورد نظر را سفارش دهید.
تحویل سریعتحویل غذا در محدوده رستوران به صورت رایگان انجام می شود.
;